به Hello Kitty کمک کنید تا سالن زیبایی خود را به خوبی مدیریت کند و ضمن درست انجام دادن کارها مشتری ها را راضی نگه دارد و پول بیشتری کسب کند ، در این بازی وظیفه شما رسیدن به کار هر یک از مشتری ها می باشد و نباید آن ها را زیاد الاف کنید زیرا مشتری های دیگری را از دست خواهید داد . هر مشتری ممکن است چندین سرویس بخواهد پس باید سریع کارها را انجام دهید تا به همه مشتری ها رسیدگی کنید . همچنین با پیشرفت و افزایش مشتریان می توانید کارکنان بیشتری استخدام و در نتیجه پول بیشتری در بیاورید . برای دانلود و تصاویر بیشتر از بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید .