این داستان در مورد یک قیام و توهین بزرگ در سال ۱۹۷۵ می باشد که در یک مکان تاریخی صورت گرفت ! این بازی که جنگ ویتنام را روایت می کند ، بازیکن را در نقش یک سرباز قرار می دهد و باید با دشمن مبارزه کنید. در هر مرحله از بازی باید اهدافی که به شما داده می شود را نابود کنید و پیروز میدان شوید . بازی از محیط و گیم پلی خوبی برخوردار می باشد . برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید .