بازی جذاب Chicken Coup Remix HD v1.0

 

زنگ بازی به صدا در می آید، تمام جوجه ها و مرغ های  شما پراکنده شده اند.  نقش اصلی شما این است که باید جوجه های خود را از گوشه و کنار جمع کنید تا به دست روباه ها نیافتند. جوجه های به صورت ردیفی در پشت شما قرار میگیرند. وقتی جوجه ها به صورت ردیفی پشت شما قرار میگیرند و روباه ها اطراف شما هستند بازی تازه جذاب میشود. شما باید تمام جوجه ها را به لانه برسانید. البته بازی جذابیت های بسیاری دارد که برای پی بردن به آنها بهتر است خودتان دست به کار شوید. برای دانلود بازی به ادامه مطلب مرجعه کنید.