۱۳ مرحله جدید اضافه شد

۱۰۰ در یک بازی زیبا و فکری می باشد که نسخه جدید آن با عنوان RUNAWAY برای اندروید منتشر شده است که دارای مراحل جدید و محیط متفاوتی می باشد . در این بازی زیبا در هر مرحله شما در مقابل یک درب قرار خواهید گرفت و باید با استفاده از هوش خود بتوانید رمز در را پیدا کنید و به مراحل بعدی راه پیدا کنید . این بازی یکی از محبوبترین بازی های فکری اندروید می باشد . برای دانلود و تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید.