آیا از دست این مرغ های ازار دهنده خسته شده اید ؟ اکنون زمان تلافی است ! تفنگ خود را اماده کنید و تا می توانید مرغ های ازار دهنده را بکشید تا از تعداد آن ها کاسته شود . نقشه بازی دارای ماطق زیادی می باشد که مرغ ها به صورت پنهانی در انجا رفت امد دارند به آن مناطق سفر کنید و با نابودی مرغ ها پاداش کسب کنید . بازی دارای گیم پلی مهیج و محیط زیبایی می باشد . برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید.