سوار بر ماشین فضایی خود شوید و به ۹ منطقه مختلف فضا که تاکنون هیچ انسانی به آن جا نرفته است وارد شوید ! در هر مرحله از بازی باید هرچه می توانید سکه جمع آوری کنید تا بتوانید ماشین فضایی و آیتم های خود را ارتقا دهید و زودتر به زمین باز گردید . بازی از گیم پلی زیبایی برخوردار می باشد . برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط این بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید!