اگر فکر می کنید پارک کردن فقط پیدا کردن یک نقطه مخصوص می باشد ، لطفا هنگامی که صحبت پارک کردن کامیون های سنگین وزن می باشد تجدید نظر کنید ! ۸ نوع کامیون مختلف که در جاده های آمریکا موجود می باشند و هر کدام تجربه خاصی را برای پارک کردن لازم دارند در این بازی قرار داده شده است . شما در یک منطقه نظامی مشغول کار ساخت و ساز می باشید ، حال باید مواد و مصالح مورد نیاز را با کامیون از نقاط خاصی عبور دهید و در یک مکان پارک کنید . مراحل به تدریج سخت تر خواهند شد . برای دانلود و تصاویر بیشتر از محیط بازی به ادامه مطلب مراجعه نمایید!