Find the Num یک بازی فکری فوق العاده زیبا می باشد . این بازی برای افرادی که به سرعت فکر می کنند بسیار مناسب می باشد . این بازی نیازمند حداکثر میزان توجه و قدرت تصمیم گیری بالا می باشد . در هر مرحله از بازی شما باید یک عدد خاص را بر روی صفحه به سرعت پیدا کنید . با گذشت مراحل عددها سخت تر خواهند شد ! برای دانلود و تصاویر بیشتر به ادامه مطلب مراجعه نمایید!