Rise of the Roman Empire نام بازی جذاب در سبک استراتژی و کشورگشایی است. در این بازی هدف گسترش سرزمین و باز کردن قلمروهای جدید است. بسیاری اعتقاد نداشتند ، آنها نمی خواستند باور کنند که در اینجا امپراتوری می تواند یک پایگاه ایجاد کند و زنده بماند. تاریخچه این منطقه بسیار پیچیده است و تعداد کمی از قهرمانان دوست دارند برای حفاظت از منافع امپراتوری مرزی در اینجا ایجاد کنند. فقط یک قهرمان آماده است تا از یک فرصت و مسئولیت استفاده کند – این شما هستید!

دانلود Rise of the Roman Empire 2.7.1 – بازی ظهور امپراطوری روم اندروید

کنترل ساخت و ساز در شهر را در دست بگیرید ، تجارت را توسعه دهید ، از بازرگانان از سراسر جهان استقبال کنید ، شرایط مساعدی را برای مهاجران فراهم کنید ، از افرادی که به شما ایمان دارند محافظت کنید ، در سرزمین وحشی کاوش کنید ، قهرمانان را برای حملات تجهیز کنید ، آنها را کنترل کنید ، جنگ کنید و تسخیر کنید سرزمین های جدید. سرنوشت کل شهر را به دست خود بگیرید. اقدام کنید ودر قلمرو بربرها فرماندار سزار شوید ، وفاداری خود را به پرچم های امپراتور ثابت کنید! رم به شما ایمان دارد ، آن را ناامید نکنید!