Alarmy (Sleep If U Can) برنامه ای مناسب برای افرادی ست که به سختی بیدار و از رختخواب بلند می شوند. این برنامه به شما کمک می کند تا همیشه سر وقت بیدار شوید .مطمئناً برای همه ما پیش آمده که دیر از خواب بیدار شویم و همین باعث دیر رسیدن به قرار های کاری و شخصی خواهد شد. اما بسیاری هستند که سخت بیدار می شوند و ممکن است صدای زنگ ساعت را نشنوند و یا برای لحظه ای بیدار شوند و به سرعت دوباره به خواب روند. برای این دسته از افراد برنامه ساعت زنگدار مخصوص اندروید تهیه شده تا دیگر از هیچ قراری عقب نمانید. این برنامه صبح ها شما را مجبور به حرکات ورزشی و نرمشی می کند. ممکن است برای توقف زنگ مجبور به عکس گرفتن از محیط و یا شی شوید و تا از رختخواب خود برای عکس گرفتن بلند نشوید، زنگ قطع نخواهد شد.

دانلود Alarmy (Sleep If U Can) 24.16.00 - برنامه ساعت زنگدار مخصوص اندروید

همچنین این برنامه را میتوانید در حالت لرزش و تکان دادن تنظیم کنید، تا سر ساعت مشخصی به تعداد لازم گوشی تان را تکان دهید. اما جذاب ترین امکان Alarmy (Sleep If U Can) حل مسائل ریاضی ست. اول صبح تلاش کنید تا مسائل ریاضی را حل کنید و نه تنها جسما تان بیدار خواهد شد، بلکه مغزتان نیز به فعالیت مشغول می شود و از خواب می افتد. این برنامه می توانید راه چاره ای برای تمام خواب ماندن ها و بد قولی ها باشد.

بهترین مکان هایی که می توانید برای عکس گرفتن انتخاب کنید، جلو دستشویی و یا حمام است. اینکار بدن شما را به فعالیت وا می دارد و خواب را از چشمانتان می روباید.دقت کنید که مکان هایی که نورشان خیلی تغییر میکنند را برای عکس گرفتن انتخاب نکنید، وگرنه ممکن است دقایقی را برای خاموش کردن تلاش کنید. همچنین می توانید سطوح مسائل ریاضی را سخت تر یا آسان تر کنید تا صبح ها دچار دردسر نشوید و یا در صورت داشتن ذهن بسیار قوی برای ریاضی، همچنان خواب نمانید!