Zombie Blast Crew از جمله بازی های جذاب و نفسگیر اندرویدی است که شما را برای نبردهای گسترده با زامبی ها آماده می سازد. ۱۱ ماه از عفونت مرگبار زامبی ها گذشته و همه ی مردم از شهر گریخته اند. وحشت تمام خیابان را گرفته و شهرهای بسیاری دچار این ویروس شده اند. مردم شبها با دلهره می خوابند و زامبی ها در همه جا پرسه می زند. نه تنها نیروهای ارتش، نه هیچ قهرمانی برای کمک به ما نیامده است. اکنون تصمیم گرفته ایم تو به عنوان یک قهرمان تمامی نبردها را مدیریت کرده و با ارتش زامبی ها نبرد کنی!

دانلود Zombie Blast Crew v2.7.4 - بازی اکشن زامبی کشی برای اندروید
برنامه ریزی و به دست آوردن تجهیزات مناسب نیمی از نبرد است. هیچ قهرمانی بدون شمشیر خود نبرد نمی کند. جمعیت های بزرگ را با استفاده از نارنجک انداز نابود کنید. باید فاصله خود را حفظ کنید؟ اسلحه حمله یا مسلسل ممکن است انتخاب بهتری باشد. حال در نقش یک مدافع باید فرماندهی عملیات را به دست گیرید و با انجام کارهایی مثل انفجار و پرتاب موشک و تیراندازی با زامبی ها بجنگید. تمامی زامبی ها رفتار یکسان ندارند و هریک به نوعی به سمت شما حمله ور می شوند. برخی از راه دور شلیک میکنند و برخی پس از پنهان شدن در خفا، ناگهان حمله می کنند و این وظیفه شماست که بدانید چه موقع درگیر شوید. چه موقع دزدکی حرکت کنید ، چه موقع فرار نکنید و وضعیت هشدار آنها را بالا نبرید و چه موقع عجله کنید. گزینه ها باز است و تاکتیک های شما کاملاً آزمایش خواهد شد. آنها ممکن است گنگ باشند ، اما زامبی ها همیشه به عنوان یک گروه خطرناک هستند/ مسئولیت یک رهبر برای اتخاذ استراتژی صحیح برای به حداقل رساندن فرصت و حداکثر غارت است.