اکنون وقت آن رسیده تا فرماندهی یکی از آخرین پناهگاه های دنیای پر از زامبی را به عهده بگیرید! در بازی Zero City: Zombie Shelter Survival به عنوان یک ناجی سعی کنید تا بازماندگان را در کنار هم جمع کنید و آنها را راهنمایی کنید ، به مردم آموزش دهید و وظایف خود را تعیین کنید. در این بازی همیشه یک کار برای همه وجود دارد پس به هرکس وظیفه خاصی بدهید. یک پایگاه برای خود را بسازید و آن را تقویت کنید و آن را غیرقابل نفوذ کنید! ویروس در اطراف گسترش می یابد ، زمان آن رسیده که قبل از اینکه خیلی دیر شود عمل کنید. رزمندگان باید هوشیار باشند و اسلحه های آنها آماده باشد. وسایل و لوازم موجود در انبارهای متروکه در نبردها با انبوهی از زامبی ها و روسای آنها مفید خواهد بود.

دانلود Zero City: Zombie Shelter Survival 1.50.2 - بازی شبیه سازی شهر زیرزمینی اندروید

در بازی Zero City: Zombie Shelter Survival  بعنوان فرمانده باید مشغول مدیریت ساخت و ساز مکانی امن برای پناهندگان شوید. برای ایجاد یک پناهگاه غیرقابل نفوذ ، اتاق ها را بسازید و به روز کنید. کارگران در حال حاضر آنجا هستند. این دستور را بدهید که اکنون شروع به ساختن کنند! با ساختن انواع ساختارهای دفاعی ، پناهگاه خود را برای دفاع آماده کنید. تصمیم بگیرید که کدام ترکیب دفاعی موثرتر خواهد بود! در این روزهای سخت و دشوار روی کمک همه بازماندگان حساب کنید و هر کس کاری را انجام دهد! به افراد خود مهارتهای جدید بیاموزید ، به روز کنید. اسلحه ها و تجهیزات کارآمد ایجاد کنید ، لباس رزم خود را بپوشید. در حالت تیمی و چند نفره فرصت این را دارید که یک تیم قدرتمند و غیرقابل شکست برای ایجاد تسلط بر دشمنان خود ایجاد کنید تا قدرت خود را به دیگران نشان دهید.