اﻣﺮوزه به‌واسطه ﮔﺴﺘﺮش ﺷﯿﻮه‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ و رﺷﺪ روش‌های ﺳﻮء اﺳﺘﻔﺎده، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ تراکنش‌های ﺑﺎﻧﮑﯽ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از چالش‌های اﺻﻠﯽ بانک‌ها ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن، ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻧﺮخ اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺎرت، به‌صورت ﺣﻀﻮری ﯾﺎ ﻏﯿﺮﺣﻀﻮری هم‌چون درﮔﺎه‌ﻫﺎی ﭘﺮداﺧﺖ اﯾﻨﺘﺮﻧﺘﯽ، ﺑﺎﻻ ﺑﺮدن اﻣﻨﯿﺖ اﯾﻦ ﻧﻮع تراکنش‌ها از اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺴﺰاﺋﯽ ﺑﺮﺧﻮردار می‌باشد. در همین راستا بانک توسعه تعاون ﻃﺮح اﺳﺘﻔﺎده از رﻣﺰﻫﺎی یک‌بار ﻣﺼﺮف را ﺑﻪ‌ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از اﺑﺰارﻫﺎی مفید که می‌تواند در ایمن‌سازی دسترسی کاربران به سیستم‌های الکترونیکی نقش به سزایی داشته باشد، فعال نموده است. رمز یک‌بار مصرف درمقابل رمز‌های ثابت قرار دارد و فقط برای یک‌‌بار با مدت زمان محدود تعبیه شده است و روشی ساده و موثر برای مقابله با سوء استفاده‌های اینترنتی محسوب می‌گردد.

در وضعیت فعلی کاربران برای خرید اینترنتی یا انتقال وجه اینترنتی دارای رمز دوم ثابت می‌باشند که آن‌را در کنار سایر مشخصات کارت(شماره کارت، کد CVV2و تاریخ انقضا) وارد می‌نماید. در کلاه‌برداری به روش فیشینگ، سارقان، کاربران را به صفحه جعلی هدایت کرده که این صفحات جعلی کاملاً شبیه صفحه‌های واقعی بانک‌ها طراحی شده و حتی برای آن‌ها آدرس‌هایی که شبیه به پرداخت‌های حقیقی در سیستم بانکی است، طراحی می‌گردد. کاربران فریب‌خورده در این صفحه جعلی همه مشخصات خود ازجمله رمز ثابت را وارد می‌نمایند که در نهایت همه اطلاعات کارت در اختیار افراد متخلف قرار می‌گیرد.

دانلود 6.9.9 رمز پویا بانک توسعه – برنامه ساخت رمز یکبار مصرف بانک توسعه تعاون

سارقان با استفاده از اطلاعات کارت در کنار رمز دوم ثابت می‌توانند به آسانی به حساب مشتریان بانک دسترسی پیدا نمایند که برای پیش‌گیری از ارتکاب این جرایم استفاده از رمز دوم یک‌بارمصرف پیاده‌سازی شده است. چنان‌چه در این روش متخلفان به رمز یک‌بار مصرف دسترسی پیدا نمایند، رمز را فقط یک‌بار و با مدت زمان محدود در اختیار خواهند داشت و در نتیجه امنیت حساب کاربر با ضریب بالایی محفوظ می‌ماند. آمار تخلفات از طریق بانکداری الکترونیک روز به روز در حال افزایش بوده و سیستم بانکی ملزم به ایجاد راه‌کاری برای صیانت حساب و اطلاعات مشتریان از افراد غیر یا کلاه‌برداران می‌باشد.

از این‌رو بهترین راه مقابله با این نوع تخلفات، ارائه رمز دوم یک‌بار مصرف با هدف کاهش ‌جرایم مالی در نظر گرفته شده است. در این حالت، اقدامات کی‌‌لاگرها که پسوردها را ذخیره و به سازنده‌اش ارسال می‌کنند، بی‌اثر می‌شود.

  • عدم امکان دسترسی افراد غیر مجاز به اطلاعات اشخاص
  • افزایش امنیت در انجام تراکنش‌های مالی آنلاین
  • کاهش جرایم مالی در خصوص برداشت‌های غیرمجاز
  • جلب اعتماد مشتریان به استفاده از خدمات بانکداری اینترنتی
  • پیش‌گیری از بروز مخاطرات امنیتی