نرم افزار کاربردی 3G Watchdog Pro 1.19.4

 

شما بوسیله این برنامه می توانید ترافیک مصرفی خود را کنترل کنید . شما می توانید تعیین کنید که موبایل تا چه حد بتواند ترافیک را مصرف کند و یا سرعت دانلود آن را محدود کنید . برنامه دارای ۵ ویجت مخصوص نیز می باشد . کاربران سیم کارت های اعتباری می توانند نهایت استفاده را از این برنامه کنند . برای دانلود و تصاویر بیشتر در ادامه مطلببا ما همراه باشید !