بازی زیبای Garfield Coins 1.0.3

 

به گارفیلد کمک کنید . احتمالا همه شما این گربه پشمالو و تنبل را بشناسید . شما باید به گارفیلد در استفاده از دستگاه بازی کمک کنید تا جوایزی مانند سکه و اسباب بازی دریافت کنید ! در دستگاه سکه وجود دارد و شما باید با استراتژی های خاصی آن سکه ها را به پایین بیاندازید . برای دانلود و تصاویر بیشتر در ادامه مطلب با ما همراه باشید !