Money Lover Expense Manager Premium یکی از نرم افزار های قدرتمند مالی اندروید است. همانطور که می دانید امروزه مدیریت مالی از شکل دفتری به دیجیتالی تغییر کرده است. این تغییرات تا حدودی کاربری امور مالی را راحت تر کرده است. با استفاده از این برنامه می توانید به راحتی بر هزینه ها و بوجه بندی های خود نظارت داشته باشید. این برنامه در برآورد درآمد، هزینه ها و پیگیری امور مالی شما به شما کمک می کند.

دانلود Money Lover Expense Manager Premium 8.12.1 - نرم افزار مدیریت امور مالی اندروید

همچنین با استفاده از این نرم افزار در گوشی موبایل خود همیشه دفتر حساب رسی را به همراه داشته باشید.این نرم افزار می تواند بیش از ۱۵۰ نوع ارز رایج در دنیا را پشتیبانی کند و تنها برای خرج کرد ریالی شما ساخته نشده است. با استفاده از این برنامه می توانید از اطلاعات مالی خود یک نسخه پشتیبان تهیه کنید و در زمان مورد نیاز آن را بازیابی کنید. در حقیقت برنامه Money Lover Expense Manager Premium در واقع یک تقویم مالی کامل برای درآمد های ارزی و ریالی شما می باشد، و شما می توانید آن را از وب سایت اندرویدکده دریافت کنید.