Reigns نام یکی از بهترین بازی های کارتی است که به شما اجازه می دهد تا یک حکومت بزرگ بسازید و لذت پادشاهی سرزمین های عظیم را تجربه کنید. در این بازی همانند تمامی بازی های مشابه، دشمنانی وجود دارند که برای تاج و تخت سلطنت دندان تیز کرده اند. به سادگی پیداست که آن ها از بین بردن شما را به عنوان هدف اصلی انتخاب کرده اند.

پادشاهی خود را گسترش دهید و تعادلی میان مردم و کلیسا و خزانه داران خود ایجاد کنید. هر چقدر که مدیریت شما بیشتر باشد، توانایی کنترل اوضاع را دارید. این بازی جذاب به شما راه های جدیدی برای از بین بردن دشمنان نشان می دهد. اما خودتان باید یک پادشاه با درایت باشید تا بتوانید از پس دشمنان بربیایید. سلطنت خود را تقویت کنید.

دانلود Reigns 1.17 - بازی کارتی سلطنت و پادشاهی اندروید

در کل هدف شما تنها نگه داشتن حکومت و حفظ قلمرو می باشد. ممکن است پیشنهاد هایی از طرف دهقانان، متحدان و حتی دشمنان داشته باشید. برای تمامی اموزی که می خواهید انجام بدهید، خوب فکر کنید و بی گدار به آب نزنید زیر پشت هر پیشنهاد یک تصمیم خطرناک وجود دارد .