پیر شدن خود را ببینید با HourFace: 3D Aging Photo 1.24

 

با استفاده از این برنامه جذاب می توانید با چرخاندن گوشیتان چهره خود را در زمان پیری مشاهده کنید.