Football golf soccer games

این بازی ایده ی جدید فوتبال گلف است.توپ را شوت کنید و داخل سوراخ زمین گلف بیاندازید.برای بازی جدید هدفگیری و پرتاب آماده شوید.

دانلود Football golf soccer games v1.0  بازی فوتبال و گلف اندروید

این بازی نسخه ی جدید بازی های ورزشی فوتبال و گلف است.این بازی ترکیبی از بازی گلف و فوتبال است که شما باید در آن ستاره شوید.
در این بازی شما می توانید از میان بازیکنان مختلف انتخاب داشته باشید. هر مرحله ی این بازی چالش منحصر به فرد خود را دارد.

دانلود Football golf soccer games v1.0  بازی فوتبال و گلف اندروید

بازیکن باید با دقت فراوان توپ را به سمت هدف شوت کند.بهترین شوت را بزنید و برنده شوید.