I8 vs Veyron Snow Drift Racing Sim

به بازی ” رانندگی در جاده ی برفی” خوش آمدید.در این بازی شما به عنوان راننده ی ماشین در جاده های برفی بازی می کنید.

دانلود I8 vs Veyron Snow Drift Racing Sim v1.0 بازی رانندگی در جاده ی برفی اندروید

شمادر این بازی میتوانید راننده ی سریع ترین ماشین ها باشید.ماشین مورد علاقه ی خود را در محیط جذاب برفی این بازی مانند شهر های پر از برف یا جنگل تاریک برفی ,برانید.

دانلود I8 vs Veyron Snow Drift Racing Sim v1.0 بازی رانندگی در جاده ی برفی اندروید

حرکات هنری فوق العاده ای در جاده های لغزان انجام دهید و از بازی لذت ببرید.