Waterfall Live Wallpaper
از زمانیکه بشر پا به این سیاره ی خاکی گذاشته است ,عاشق جلوه های جذاب آب بوده است.چه چیزی می تواند جذاب تر از آن باشد که در کنار یک آبشار بیاستید؟
نظاره گر جلوه ی جذاب سقوط آب از آبشار ها باشید! تصاویر متحرک ویژه ای در این برنامه برای شما فراهم آمده است.با این برنامه نمایی فوق العاده از آبشار نیاگارا,ویکتوریا و…داشته باشید.


چه کسی می تواند در برابر زیبایی های این آبشار مقاومت کند؟اگر عاشق آبشار های زیبا هستید این برنامه را دانلود کنید و از آن لذت ببرید.