Christmas Robbery Grand Escape

بازی سرقت در کریسمس در سال ۲۰۱۷ طراحی شده است.در نقش یک سارق بازی کنید.از این بازی لذت ببرید.

در این بازی لوازم و پول های مردم غیر نظامی را بدزدید و حتی آنها را بکشید.

شما مدت زیادی را در زندانی با امنیت بالا زندانی بوده اید.

دانلود Christmas Robbery Grand Escape v1.5 بازی سرقت در کریسمس اندروید
خوشبختانه شما از آن زندان فرار کرده اید و اکنون در حال برنامه ریزی برای یک دزدی بزرگ هستید.در این بازی ماشین های لوکس را برانید وساعت ها از بازی لذت ببرید.

دانلود Christmas Robbery Grand Escape v1.5 بازی سرقت در کریسمس اندروید