Forest Rescue 2 Friends United

یک قهرمان باشید!ماشین هایی که درختان را قطع می کنند و به زمین می اندازند و جنگل زیبا را نابود می کنند, منفجر کنید.شیرین ترین بازی پازل ۳تایی را دانلود کنید و ساعت ها سرگرم شوید.

 

دانلود Forest Rescue 2 Friends United 1.96.0 بازی نجات جنگل 2 اندروید
حیوانات مختلفی در این جنگل زندگی می کنند و تنها شانس آنها این است که با هم متحد شوند و با تطبیق دادن شکل های شبیه به هم, ماشین قطع درختان را نابود کنند.به آنها کمک کنید تا بتوانند هر چه سریعتر جنگل را نجات دهند.