Metal Shooter: Run and Gun

در سال ۲۲۰۰, علائم غیر طبیعی ای در یک جزیره ظاهر می شود و تیمی برای اکتشافات به آن جزیره ارسال می شود.مشخص می شود که کل جزیره توسط ربات ها اشغال شده است.خیلی سریع گروهی از نیرو های جنگجو برای از بین بردن ربات ها اعزام می شوند. ماموریت شما در این بازی این است که نقش جنگجو را بازی کنید و دشمن را نابود کنید.

دانلود Metal Shooter: Run and Gun 1.90  بازی اکشن تیر اندازی و فرار اندروید + مود

بازی تیر اندازی و فرار یک بازی اکشن دو بعدی است.در طول بازی,بازیکن می تواند در حالیکه ایستاده است به چپ و راست تیر اندازی کند.

دانلود Metal Shooter: Run and Gun 1.90  بازی اکشن تیر اندازی و فرار اندروید + مود