Ship Tycoon

بازی جدید” سرمایه داران دریایی”را دانلود کنید.این بازی یک بازی شبیه سازی کسب و کار چند نفره آنلاین است که در آن یک شرکت حمل و نقل را اداره می کنید.
در این بازی یک رقابت جهانی میان بازیکنان وجود دارد. سعی کنید بهترین باشید.

دانلود Ship Tycoon v1.7.2 بازی سرمایه داران دریایی اندروید

دانلود Ship Tycoon v1.7.2 بازی سرمایه داران دریایی اندروید