Tasty Planet: Back for Seconds

یک توپ کوچک خاکستری را کنترل کنید.این توپ توانایی خوردن اجسام کوچک تر را دارد.هرچه بیشتر چیزی بخورد بزرگتر می شود!به زودی می توانید کل سیاره را بخورید!

داستان از زمانی شروع می شود که goo ماشین زمان را می خورد و به گذشته برمی گردد.در نقش goo بازی کنید و به ۶ناحیه مختلف بروید و همه چیز را بخورید.موش, دایناسور ,گلادیاتور و …بخورید!

دانلود Tasty Planet: Back for Seconds 1.8.7.0 بازی سیاره خوشمزه 2 اندروید