Challenge #148 Wedding Hall New Hidden Object Game

آیا بدنبال نسخه ی جدید پیدا کردن اشیا پنهان می گشتید؟
این بازی پیدا کردن اشیاء پنهان در تالار عروسی می باشد.

دانلود Challenge #148 Wedding Hall New Hidden Object Game 75.0.0 بازی تالار عروسی اندروید

ویژگی های این بازی:

★ ۱۰۰ مرحله پر از جستجو و پیدا کردن اشیاء پنهان
★ ۴۰۰ اشیاء پنهان در این بازی
★بهترین ها را در بازی پیدا کردن اشیاء پنهان شکست دهید
★ از راهنما برای پیدا کردن اشیاء پنهان استفاده کنید
★ برای پیدا کردن اشیاء پنهان روی آنها زوم کنید