Bat Symphony

در این بازی زبان پرتقالی نیز وجود دارد.

در این بازی لحظات خوش و ماجراجویی چالش بر انگیز را تجربه کنید.

دانلود Bat Symphony 1.1.8 بازی خفاش اندروید

با خفاش بازی کنید و با دشمنانتان رو به رو شوید.از موانع دوری کنید اقلام جمع آوری کنید.امتیاز جمع کنید.

آیا می توانید رکورد خود و دوستانتان را بشکنید

دانلود Bat Symphony 1.1.8 بازی خفاش اندروید