Knightmore Guild

نسخه نهایی بازی مبارزه ای ۲۰۱۷! بازی قهرمانان شجاع برای شما طراحی شده است!
به ۱۴۰ سرباز منحصر به فرد فرمانروایی کنید !

دانلود Knightmore Guild 1.7.5 بازی قهرمانان شجاع اندروید
هدف بازی این است که بهترین باشید! درجنگ های تیمی پیروز باشید!

شخصیت این بازی, پس از اینکه نتوانست وارد انجمن قهرمانان شود تصمیم گرفت به دیگران ثابت کند که اشتباه بزرگی انجام داده اند!

 

 

دانلود Knightmore Guild 1.7.5 بازی قهرمانان شجاع اندروید