Dragon Revenge 2D

وارد بازی انتقام اژدها شوید!

این جهان نیاز به یک قهرمان جدید دارد و این قهرمان جدید شما هستید!در این بازی اژدها های وحشتناک و خونخوار پرواز می کنند.عجله کنید و وارد ماجراجویی این بازی شوید.

دانلود Dragon Revenge 2D 8.0 بازی انتقام اژدها دو بعدی اندروید

شما باید سه شخصیت :کماندار ,نیزه دار و مگ را کنترل کنید. یکی از این شخصیت ها را انتخاب کنید و وارد بازی شوید.هدف بازی این است که تا می توانید اژدها بکشید.

 

 

دانلود Dragon Revenge 2D 8.0 بازی انتقام اژدها دو بعدی اندروید