(Battle of Leyte Island (free

این بازی یک نبرد استراتژیکی در جزیره ی لایت است.بازی در دوره ی جنگ جهانی دوم است.

هنگامی که از فیلیپین در سال ۱۹۴۲ عقب نشینی کرد، ژنرال داگلاس مک آرتور وعده داد: آمریکا دوباره باز خواهد گشت! در اکتوبر ۱۹۴۴ نیروهای آمریکایی در جزیره لایت فرود آمدند. دفتر مرکزی ژاپن تصمیم گرفت تا سرنوشت فیلیپین را در جزیره ی لایت مشخص کند و حملات را در جزیره ی نزدیک انجام دهند.