Grand Revenge Vegas City Gang War Race

برای مبارزه با گانگسترهای مافیا و مجرمان مرگبار در بازی شبیه سازی تیر اندازی سه بعدی آماده شوید.با این بازی رایگان جنگ با مجرمان وحشی مافیا را تجربه کنید.
مهارت تیر اندازی خود را در شهر سان آندریا نشان دهید و با ترس های خود مقابله کنید!

دانلود Grand Revenge Vegas City Gang War Race 1.0  بازی انتقام بزرگ شهر وگاس اندروید

شما باید برای ماموریت بحرانی آماده باشید زیرا باید با چندین اتومبیل رانندگی کنید و به دشمن هدفگیری کنید و تیر اندازی کنید.
ترس خود را از بین ببرید و دشمنان خود را در شهر سان آندریا شکست دهید!

دانلود Grand Revenge Vegas City Gang War Race 1.0  بازی انتقام بزرگ شهر وگاس اندروید