Charming Alice: the Journey

 

به آلیس و گربه اش در ماجراجویی به سرزمین عجایب کمک کنید.بدنبال خرگوش سفید بروید و از جلوه های زیبای سرزمین عجایب لذت ببرید و شخصیت های جذاب را ملاقات کنید!
برای حل این پازل سرگرم کننده تیکه هایی که شبیه به هم هستند را با هم مطابقت دهید.از داستان جذاب بازی لذت ببرید!