VIP Backgammon Free : Play Backgammon Online

ویژگی های فوق العاده ای که این بازی را از دیگر بازی های همانندش متفاوت ساخته است به شرح زیر است:

**سیستم تصادفی واقعی برای پرتاب تاس ها – کاملا شانسی
**حالت های مختلف بازی – تخته نرد کلاسیک و…
**بازی در حالت افقی و عمودی دستگاه شما.
**با دوستان خود در دستگاه های مختلف با استفاده از یک حساب کاربری بازی کنید و پیشرفت خود را حفظ کنید.
**بازی را بر روی صفحه ی کامپیوتر پخش کنید و پویایی بازی را تجربه کنید – این بازی کاملا رایگان می باشد
**به بازی برگردید و بازی قبلی خود را ادامه دهید