Kingdom Story: Brave Legion

این بازی داستان شاد و غم انگیز سه امپراتوری می باشد!از سبک جذاب و از جلوه های جذاب طلسم ها لذت ببرید.

 

دانلود Kingdom story : Three Kingdoms rpg 2.19 بازی داستان پادشاهی:سپاه شجاع اندروید
بازی درباره ی سه دوره ی پادشاهی تاریخی در چین است.جنگجویان قدرتمند جمع کنید. قلمرو نیرو های نظامی خود را بسازید.مراقب پادشاهی چین باشید!خود را در مسابقات چند نفره به چالش بکشید!

 

دانلود Kingdom story : Three Kingdoms rpg 2.19 بازی داستان پادشاهی:سپاه شجاع اندروید تیم خود را بسازید

بزرگترین و معروف ترین جنگ در تاریخ چین در این بازی فراهم آمده است.از استراتژی خود استفاده کنید. با دوستان خود تیم تشکیل دهید و پاداش دریافت کنید.

 

دانلود Kingdom story : Three Kingdoms rpg 2.19 بازی داستان پادشاهی:سپاه شجاع اندروید