WorldMaker – Puzzle × Town

این بازی سومین نسخه بازی Tokyo Maker می باشد که برای علاقه مندان به این بازی طراحی شده است.
این نسخه جهانی می باشد

برای ساخت دنیای رویایی خودتان در بازی پازل شهر آماده شوید.

با این بازی می توانید در حالیکه پازل را تکمیل می کنید دنیای رویایی خودتان را بسازید.

روش بازی:
برای حرکت دادن ساختمان ها انگشتتان را بکشید

چند ساختمان را با هم ترکیب کنید و ساختمان جدیدی بسازید

در این بازی ساختمان های نمادین زیادی خواهید دید!

به علاوه می توانید نسخه ی Tokyo و Japan را بازی کنید!