The Shooter Man

شما یک تیر انداز هستید,سعی کنید دشمن را بکشید.
مراقب ماشه حساس تفنگ خود باشید….موقعیت مناسب پیدا کنید و هدفگیری کنید.موفق باشید.

۱٫حالت بازی “CountDown”را انتخاب کنید و در ۱۲۰ ثانیه دشمنان خود را از بین ببرید.
تا ۳۶۰ درجه در جستجوی دشمن باشید.
هر دشمن امتیازی به نسبت فاصله اش با شما دریافت می کند.در پایان امتیاز شما جمع خواهد شد.
زمانیکه ۵ تیر شما خطا برود ۵۰ امتیاز از شما کم می شود
زمانیکه با یک تیر دو دشمن را نابود کنید امتیاز اضافی دریافت می کنید

 

 

دانلود The Shooter Man 2.7 بازی مرد تیر انداز اندروید

 

۲٫حالت بازی”Eliminate”را انتخاب کنید و تمام دشمنان را از بین ببرید.
۴۶ نیروی دشمن را بکشید
امتیاز شما براساس زمانی که صرف می کنید محاسبه می شود
زمانیکه ۵ تیر شما خطا برود یک دشمن به دشمنانتان اضافه می شود

 

 

دانلود The Shooter Man 2.7 بازی مرد تیر انداز اندروید