Christmas Santa Rush Delivery- Gift Game

بازی ارسال هدایای کریسمس بابا نوئل :
از راندن یک گاری پر از هدیه درون شهر لذت ببرید.امروز روزی زمستانی و زیبا می باشد.مردم از مسافرت با خانواده و کودکان خود لذت می برند.

دانلود Christmas Santa Rush Delivery- Gift Game 1.0 بازی ارسال هدایای کریسمس اندروید

چیزی که همه منتظرش هستند شب کریسمس است.مردم از گذراندن ساعت هایی گرم و صمیمی میان خانواده شان لذت می برند.مردم بیشتر از این نمی توانند در انتظار بابانوئل باشند.آنها دوست دارند هر چه سریعتر به هدایای خود برسند.به بابانوئل در ارسال هدایا کمک کنید.

دانلود Christmas Santa Rush Delivery- Gift Game 1.0 بازی ارسال هدایای کریسمس اندروید