Subway Banana Minion Run World

مسابقه ی دو مینیون ها
بازی مسابقه ی مینیون ها برای طرفداران و دوستداران مینیون ها بهترین بازی مسابقه ای و اعتیاد آور است.
این بازی کاملا رایگان است.شما می توانید این بازی را دانلود کنید و تبدیل به بهترین دونده در بازی شوید.شما باید بدوید و تا می توانید سکه جمع کنید و رقبای خود را شکست دهید.