Monster Memory

در بازی حافظه هیولا شما باید هیولا ها را با یکدیگر تطابق دهید.در این بازی کارتی به ازای هر تطبیقی که انجام میدهید امتیاز کسب می کنید.این بازی سه سطح دشواری مختلف دارد از جمله:آسان,معمولی و دشوار

امیدواریم از بازی لذت ببرید.دیگر بازی های ما را نیز امتحان کنید!

موفق باشید.
بازی های آموزشی برای کودکان.آموزشی شاد و مفرح برای کودک شما.