The Last City: Rebuild Homeland

آیا میتوانید در دنیایی پر از زامبی جان سالم بدر ببرید؟
دنیا پر از تنهایی, وحشت,غارت و عوامل نامطلوب است.
شما باید این دنیا را بازسازی کنید و به دنبال مردمی که پنهان شده اند بگردید.اما شما نمی دانید آیا افرادی که پیدا می کنید حامل ویروس زامبی هستند یا خیر….
شما باید قدم به قدم با مراقبت کامل بجنگید و منابع مورد نیاز خود را بدست آورید و در این دنیای ویران شده زندگی کنید!

دانلود The Last City: Rebuild Homeland v1.250.002 fhcd آخرین شهر اندروید
بازی بقا در دنیای واقعی:شما سعی دارید در این دنیا زنده بمانید اما زامبی ها به شما زمان استراحت نمی دهند.شما برای زنده ماندن نیاز به ساخت و ساز شهر و جمع آوری منابع دارید.

دانلود The Last City: Rebuild Homeland v1.250.002 fhcd آخرین شهر اندروید