Blocky Cargo Transporter Truck

شبیه ساز کامیون باربری!
این بازی یکی از بهترین بازی های شبیه سازی رانندگی با کامیون باربری است.این بازی گرافیک خیره کننده ای دارد و شما را ساعت ها سرگرم می کند.در این بازی شما باید محصولات را بدون آسیب به مقصد برسانید و ماموریت ها را پشت سر بگذارید.