Food Aliens

به این بازی خوش آمدید!
شما در این بازی باید برای بیگانگان غذا نمایش غذایی فوق العاده داشته باشید!
این برنامه بهترین برنامه ی نمایش غذا می باشد
اکنون شما باید نمایش غذای خود را آغاز کنید!


اعتبار خود را بالا ببرید!
با لمس صفحه می توانید نمایش غذایی فوق العاده برای بیگانگان جذاب داشته باشید.
شما باید معده ی بیگانگان را قوی تر کنید.

اکنون زمان ملاقات با ۹ بیگانه و بیش از ۶۰ غذا می باشد!

از بازی لذت ببرید!!!