Drag’n’Boom

در نقش اژدها بازی کنید و در مسیر خود همه چیز را به آتش بکشید!همسایگان خود را به آتش بکشید و غنیمت جمع کنید.بیشترین غنیمتی که یک اژدها تا بحال جمع کرده است را جمع کنید.

دانلود Drag'n'Boom 1.0.3  بازی غرش اژدها اندروید
با این بازی تجربه ی منحصر به فردی کسب خواهید کرد.با قسمت سمت چپ صفحه ی گوشی خود می توانید حرکات اژدها را کنترل کنید و با قسمت سمت راست صفحه می توانید آتش پرت کنید!

 

دانلود Drag'n'Boom 1.0.3  بازی غرش اژدها اندروید