Realistic Counter Terrorist War 3D

به جنگ واقعی تروریستی خوش آمدید!
با سلاح های مختلف بجنگید و ماموریت های بازی را بگذرانید. در این بازی تیر اندازی تکنفره شما می توانید همه ی نقشه ها را باز کنید.شما عضوی از گروه متحد سربازان هستید.هدف گیری کنید و به دشمنان مختلف شلیک کنید و پیروز جنگ شوید.فقط شلیک کنید و دشمن را از بین ببرید.بهترین بازی جنگی را از دست ندهید.نیروهای نظامی را رهبری کنید و شجاعانه بجنگید!