Jack the Stickman

در این بازی اعتیاد آور و امتیازی شما در نقش استیکمن به نام جک بازی می کنید.او برای زنده ماندن از خطی به خط دیگر میپرد.شما باید سعی کنید سقوط نکنید و خیلی دیر نپرید.هم چنین باید از پاک کن فرار کنید تا “پاک نشوید”

 


روی خطوط مداد هایی برای شما گذاشته شده است که باید آنها را جمع آوری کنید و در فروشگاه از آنها استفاده کنید.در این بازی ۴۸ دستاورد چالش برانگیز وجود دارد.

چگونه می توانید امتیاز بالا کسب کنید؟آیا می توانید همه دستاورد ها را کسب کنید؟