Unblock Classic

بازی آسان برای تمام سنین!
این بازی پازلی جذاب و اعتیاد آور می باشد.مراحل را بدون استفاده از راهنما بگذرانید و ۳ ستاره دریافت کنید!

 

روش بازی:
باید بلوک قرمز را برای خروج حرکت دهید
بلوک های افقی میتوانند به چپ و راست بروند
بلوک های عمودی می توانند به بالا و پایین حرکت کنند