Monsters Lines

بازی تبدیل به بخشی از زندگی انسان شده است و هر نفر در روز حداقل چند بار با گوشی یا کامپیوتر خود بازی میکند.بازی خطوط هیولا بازی پازل ۳تایی است که شخصیت های مختلف و متنوعی را در آن مشاهده خواهید کرد.در این بازی میتوانید مسابقه دهید و امتیاز کسب کنید.

زمانی در این بازی امتیاز میگیرید که حداقل ۳ یا چند شئ شبیه به هم را با هم مطابقت دهید. در این بازی دکمه راهنما برای زمانیکه در مرحله این گیر کرده اید وجود دارد.میتوانید از آن استفاده کنید.زمانیکه هیچ راهی برای مطابقت نبود بازی را دوباره شروع کنید.شما میتوانید با پیدا کردن هیولاهای قدرتی جدید از ویژگی های منحصر به فرد هر هیولا استفاده کنید.