Off-road Dangerous 4×4 Jeep Adventure

در کویر ها,جنگل ها و شهر های مختلف با ماشین های قدرتی مختلف مسابقه دهید و مهارت رانندگی خود را ارتقا دهید.در این بازی با تپه ها و پیچ های فوق العاده خطرناک مواجه خواهید شد.مهارت رانندگی خود را به چالش بکشید!

 

دانلود Off-road Dangerous 4x4 Jeep Adventure بازی رانندگی خطرناک آفرود اندروید

سه حالت مختلف بازی:
رانندگی در شهر
رانندگی در جنگل
رانندگی در کویر

 

دانلود Off-road Dangerous 4x4 Jeep Adventure بازی رانندگی خطرناک آفرود اندروید