Mountain Offroad Taxi: Hill Driver

بازی رانندگی در کوهستان با تاکسی زرد رنگ کلاسیک بسیار هیجان انگیز خواهد بود.در جاده های پر فراز و نشیب کوهستان رانندگی کنید و تجربه ی رانندگی منحصر به فردی کسب کنید.با سرعت بالا رانندگی کنید و اجازه ندهید پیچ های خطرناک سرعت شما را کم کند.مسافران منتظر شما هستند پس عجله کنید.در مدت زمان محدود به مقصد برسید.

دانلود Mountain Offroad Taxi: Hill Driver 3D 1.0 بازی راننده ی کوهستان اندروید دانلود Mountain Offroad Taxi: Hill Driver 3D 1.0 بازی راننده ی کوهستان اندروید